top of page
  • Writer's pictureMYB

Persidangan Kemanpanan Asia Pasifik 2024 Pupuk Pembangunan Inklusif

Updated: Jun 12


Baru-Baru ini, 6 Jun 2024 telah menyaksikan julung kalinya diadakan Persidangan Kemampanan Asia Pasifik 2024. Persidangan ini dianjurkan oleh warga cendiakawan bersama jawatankuasa acara yang melibatkan Persatuan Sustainable Business Network, and IBE (Institute of Business Excellence), Universiti Teknologi MARA. Ia sekaligus mendukung misi memangkin jitu Matlamat Pembangunan Mampan (SDG -Sustainable Development Goal) untuk hebahan dan pengetahuan awam. Acara ini dilancarkan dengan jayanya yang bertempat di Menara Teras, Empire City, Selangor.Persidangan pertama ini berjaya mengumpulkan 14 ahli panel yang terdiri dari wakil antarabangsa dan tempatan yang berlatarbelakangkan ilmu teknologi hijau, kemanusiaan, biodiversiti, komuniti mampan, oku berjaya, pendidikan Hijau / green school, prihatin orang asli dan etnik serta usahawan lestari. Ia merupakan sebahagian spektrum pembangunan kemampanan global sebagai penerimaan umum dan dilaksanakan oleh masyarakat.Visi persidangan adalah untuk perkembangan nilai dan ilmiah kemampanan bagi membina masa depan yang berdaya tahan dan bijak lestari. Bermulanya dengan acara seperti ini dikatakan langkah yang wajar untuk dijalankan oleh pihak penganjur bagi mencapai 5 rukun SDG (People, Product, Process, Prosperity and Planet ) dengan efektif.


Misi untuk menarik lebih ramai SDG aktivis, mentor, usahawan mampan, aktiviti dalam industri led ke arah kesedaran nilai mampan dan halatuju sesebuah perkhidmatan, perniagaan dan pembelajaran yang berjaya. Pada akhirnya dengan adanya piawaian dan penilaian maka keberangkalian dan kesiapsiagaan kepada sasaran akan menghasilkan Proof of Concept untuk berkembang maju dan menjana keuntungan yang disasarkan.


Ia dapat membuktikan dana, geran dan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan serta dana sumbangan dari Syarikat korporat atau individu mampu mencapai sasaran KPI usahawan dalam membantu rakyat untuk menjana peluang ekonomi yang lebih baik.


Kestabilan dan mampan mampu dicapai kerana penilaian dan piawaian SDG akan dijalankan oleh mereka yang arif dan turut serta pada persidangan ini. Ilmiah khusus dan sokongan padu dari rangkaian sosial yang mampan akan menjadi aset penting kepada kumpulan sasar.


Tahniah kepada Ahli Jawatankuasa Persidangan yang diketuai oleh TS.Dr Norsaidatul Akmar, Ketua Setiausaha Persatuan Sustnet , SUSTNET Association secretary general adalah Mentor Kemampanan dikalangan intelek SDG dan ESG, bersama Think Plus Academy. Pembelajaran dan piawaian SDG beliau peting dalam penerapan ilmiah serta nilai Sustainable Development untuk berjaya dicapai.


Koloborasi bersama Institut Pengajian Tinggi seperti IBE-UiTM meletakkan persidangan kemampanan ini menjadi satu platform yang bertaraf antarabangsa dan berilmiah tinggi kerana dihadiri oleh mereka yang bertauliah dan berkebolehan. Boleh dikatakan The Superior’s of SDG Industry Players are here. Terima kasih kepada Prof Madya Dr Wan Edura Wan Rashid, Pengarah IBE kerana sudi bekerjasama dengan Think Plus Academy dan Susnet dalam menjayakan persidangan ini. Pihak IBE juga telah menghantar 5 orang pelajar dari University of Suffolk yang kini sedang menjalani program UK Student Mobility (Building Sustainable Futures and Businesses Through Students: Future Leaders Cultural Exchange) di IBE bermula dari 2 -22 Jun 2024 untuk turut sama menghadiri persidangan ini.


Bagi menghadapai masa hadapan dalam mencapai kelestarian dan kemakmuran terjaga, aspek konservasi serta solusi memeterai rukun 5 SDG akan berkembang kepada tahap 7 Ps dapat diperolehi dengan wujudkan persidangan ini. Acara forum, seminar dan pelbagai akitiviti yang bakal akan dianjurkan oleh Sustnet dan bersama rakan- rakan kolobarasi.Misi rakyat bijak mampan semakin dekat dan jelas dengan usaha murni ini yang dibawakan oleh Susnet Association dan warga SDG. Artikel oleh Suraya Rahman, Ketua Eksekutif Koperasi Lestari Wanita Berhad.

0 comments

Comments


bottom of page